Follow by Email

vineri, 1 aprilie 2011

Aici şi Atunci / Here and Then@ Club Electro Putere

Aici şi Atunci / Here and Then

15 aprilie la 19:00 - 6 mai la 19:00

Club Electro Putere Craiova

artişti / artists :

Alexandra Croitoru & Ştefan Tiron in colaborare cu Vasile Pop Negreşteanu, Ion Grigorescu, Julian Mereuţă, Aurelia Mihai, Ciprian Mureşan, Miklos Onucsan

cu participarea / and :
...
Marina Albu, Razvan Botiş, Ştefan Sava

curator Magda Radu

Aici şi Atunci reuneste artişti din generații diferite şi îşi propune să reflecteze asupra temei "artistului la lucru", aducând în discuție relația trecut-prezent, problema identității naționale şi relația complicată între demersul artistic şi contextul politic.

Majoritatea lucrărilor selectate în expoziție au un substrat autobiografic, iar prin recursul la autoreprezentare şi prin dimensiunea performativă, ele vorbesc despre condiția artistului şi circumstanțele - uneori problematice - care îi definesc activitatea.

Fotografiile lui Julian Mereuță realizate în 1970 - şi neexpuse până acum - sunt emblematice pentru felul în care în timpul regimului comunist anumite practici artistice au fost restricționate şi condamnate la marginalitate.

Prin contrast, Ciprian Muresan chestionează cealaltă fațetă a producției artistice, anume proliferarea artei oficiale şi dezvoltarea cultului personalității lui Ceauşescu.

Proiectul O frescă pentru România inițiat de Alexandra Croitoru şi Stefan Tiron problematizează modul în care este reprezentată istoria recentă, compoziția picturii fiind realizată de Vasile Pop-Negresteanu, un artist căruia i se încredințau si în trecut comenzi oficiale.

Demonstrând continuitate cu preocupări anterioare, o serie de fotografii recente ale lui Ion Grigorescu îl înfățişează pe artist angajat în diverse activități cotidiene care sunt investite de el cu o dimensiune ritualică.

Performanțele discrete ale lui Miklos Onucsan sunt transformate în autoportrete "de parcurs" care au un substrat polemic şi propun un comentariu subtil privind locul artistului în societate.

Here and Then face parte din proiectul Romanian Cultural Resolution

Credit foto : Julian Mereuţă, Capturat, 1970, 8 ore performance, Bucureşti

Partener media : Illy

-----

Here and Then is a trangenerational exhibition that explores the topic of 'artist at work', bringing forward such issues as the relation between past and present, the question of national identity and the entanglement between artistic agency and political context.

Most of the works featured in this selection assume an autobiographical stance, and they reveal - through self-representation and performativity - the condition of the artist in a problematic environment.

The never-before seen photographs made by Julian Mereuțä in 1970 are emblematic of the marginality of certain artistic practices during communism, and thus, of the impossibility of working within a restrictive system.

By contrast, Ciprian Mureşan brings into discussion another facet of the artistic production, namely the proliferation of official art that inflated Ceausescu's personality cult.

Croitoru and Tiron's project - A Fresco for Romania - investigates the possibility of representing the troubled history of Romania's recent past by modulating the subject matter through the working method of an artist who used to receive public commissions before 1989.

Showing continuity with earlier preoccupations, a recent series of photographs by Ion Grigorescu depict the artist being involved in everyday activities, which are invested by him with a ritualistic dimension.

Miklos Onucşan's discrete performanceas turned into self-portraits are charged with a political undertone, providing a subtle commentary on the artist's place in society "along the way".

Here and Then is part of the Romanian Cultural Resolution project

Photo credit : Julian Mereuţă, Captured, 1970, 8 hour performance, Bucharest

Media Partner : Illy

Niciun comentariu: