Follow by Email

marți, 17 ianuarie 2012

invitatie ATELIER 35 Bacau

ATELIER 35
Bacău 2012
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău în colaborarea cu Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Bacău organizează expoziţia
„Atelier 35 – Bacău 2012” la Galeriile „Alfa” Bacău.
Tema expoziţiei este liberă. Participarea este gratuită.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Participarea este deschisă membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, absolvenţilor şi studenţilor academiilor de artă din ţară.
Numărul lucrărilor care pot fi înscrise la expoziţie sa fie 2-3 lucrări, având orice dimensiune .
Fiecare artist va completa formularul citeţ şi cu litere de tipar, pentru ca datele să fie utilizate la redactarea pliantului.
Lucrările şi toate datele precizate mai sus vor fi expediate, până la data de 3 Februarie 2012, pe adresa: Galeria „Alfa”, Str. Mărăşeşti, nr. 12 , Bacău, cod postal 600015.
Vernisajul expoziţiei va avea loc pe data de 10 februarie 2012.
Organizator,
Muzeograf
Mihnea Baran


Muzeul de Arta Bacau
str. Nicolae Titulescu, nr. 23, Bacau
tel: 0234 510 470

Niciun comentariu: