Follow by Email

miercuri, 6 iunie 2012

The poetics of politics/Poeticile Politicului

Galeria Propaganda, Varşovia, Polonia
Vernisaj: Joi, 14 iunie 2012, orele 18.00
Artişti: Olimpiu Bandalac, Ciprian Chirileanu, Euroartist Bucureşti, Suzana Fântânariu, Constantin Flondor, Teodor Graur, House pARTy, Iosif Király, Sorin Oncu, Christian Paraschiv, Marilena Preda Sânc, Valeriu Șchiau,  Decebal Scriba, Gabi Stamate, subReal, Patricia Teodorescu.

Curatoare: Olivia Niţiş
Poeticile Politicului se concentrează asupra producţiei artistice româneşti începând cu deceniile de dinainte de Revoluţie (1970-1980), trecând prin tranziţia anilor 1990 şi continuând cu actualitatea contemporană, într-o relaţie directă cu reprezentarea / utilizarea corpului şi a altor instrumente estetice de asumare şi transmitere a unui mesaj politic. Proiectul creează o scenă pentru a înţelege legătura dintre conceptul politic şi instrumentul de reprezentare artistică în diferite contexte politice şi sociale din România, dar şi în cadrul mai larg al artei produse înainte şi după căderea Cortinei de Fier în Europa de Est. Motivele pentru asumarea sau neasumarea frontală a unui angajament politic sunt diferite şi sunt legate de limitările libertăţii de exprimare în contextul presiunii regimului politic, de găsirea unor soluţii subversive, cu risc minim, de economia mijloacelor de exprimare, sau de opţiunea personală nelimitată a fiecărui artist, detaşat de orice fel de privaţiune sau constrângere politică şi economică, sau (mai rar în context opresiv), legate de curajul de a risca în favoarea unui principiu. Dimensiunea politică a discursurilor artistice conţine o anumită poetică a reprezentării axată pe o metonimie vizuală care adesea poate fi abordată mai degrabă apolitic. Într-un anumit sens avem de-a face cu politicile apoliticului, cu precădere în privinţa identificării unei conştiinţe politice internalizată şi reflectată în opera creată ca alternativă la arta oficială înainte de 1989. Prin urmare, miza acestui proiect este  încercarea de a înţelege modul în care o anumită formulă estetică poate fi identificată în relaţie cu discursul politic în producţia de artă românească înainte şi după 1990, în ce măsură putem vorbi despre o estetică specifică artei româneşti care angajează dimensiuni politice în contextul Europei comuniste şi post-comuniste. De asemenea, proiectul are scopul de a identifica mecanismele şi elementele din spatele discursului vizual de tip politic al artiştilor în diferite perioade, cum şi în ce măsură mecanismele de lucru sunt dependente sau influenţate de mecanismele de putere. (Olivia Niţiş)
----------
Galeria Propaganda
Ul. Foksal 11, lok.1, Varşovia, Polonia
Perioada: 14.06.2012-28.07.2012
----------
Proiect realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Varşovia

The Poetics of Politics

Galeria Propaganda, Warsaw, Poland
Opening: Thursday, 14th June 2012, at 6 p.m.
Artists: Olimpiu Bandalac, Ciprian Chirileanu, Euroartist Bucureşti, Suzana Fântânariu, Constantin Flondor, Teodor Graur, House pARTy, Iosif Király, Sorin Oncu, Christian Paraschiv, Marilena Preda Sânc, Valeriu Șchiau,  Decebal Scriba, Gabi Stamate, subReal, Patricia Teodorescu.
Curator: Olivia Niţiş

The exhibition entitled Poetics of Politics includes Romanian art from the period beginning two decades before the Revolution (1970-80), through the ‘90s, up to the present day when the techniques of using bodies and other aesthetic tools are still used to absorb and transmit political issues. The exhibition shows the specificity of Romanian art, which is intended to enhance a better understanding of links between a political concept and its artistic realization in different social and political contexts of Romania, as well as in a broader perspective – that of art created before and after abolishing the Iron Curtain in Eastern Europe. The reasons for political engagement (not always openly manifested) are varied and connected with the constraints imposed on freedom of expression by political regimes; with finding low-risk subversive solutions; with the economy of the means of expression; with an individual choice of every artist without any regard for sacrifices, or political or economic limitations; or (most seldom in an oppressive context) with the courage to take risk on principle. As it turns out, a political dimension of art contains a certain poetics of representation based on metonymy that reveals today its apolitical dimension, abstracting from the present reality. In a sense what we are offered is politics of political neutrality, especially when diag­nosing political awareness internalized and reflected by art created as an alternative to official art before 1989. As a result the aim of the exhibition is an attempt to understand how a given aesthetic formula may be referred to the political discourse in Romanian art before and after the year 1990, and to what degree the speaking of the specificity of Romanian art is justified when juxtaposed with communist and post-communist Europe. Besides, the project is intended to identify the mechanisms and elements comprising the visual political discourse chosen by artists in different periods (from the cultural and political perspective), to show the way in which the mechanisms of work depend on or are influenced by the mechanisms of power. (Olivia Niţiş)
----------
Galeria Propaganda
Ul. Foksal 11, lok.1, Warsaw, Poland
Period: 14.06.2012-28.07.2012

Niciun comentariu: