Follow by Email

marți, 27 noiembrie 2012

KM. 0. Reprezentare şi repetiție a Pieței Universității

KM. 0. Reprezentare şi repetiție a Pieței Universității
30 noiembrie 2012 – 28 februarie 2013
tranzit.ro/ Bucureşti – Str. Gazelei nr. 44, sector 4, Bucureşti

(English version below)


tranzit.ro/ Bucureşti vă invită vineri, 30 noiembrie 2012, de la orele 19:00 la deschiderea expoziției „Km. 0. Reprezentare şi repetiție a Pieței Universității“. Expoziția prezintă diferite reflecții asupra Pieței Universității din Bucureşti, văzută ca un „punct zero“ al spațiului public din România după 1989. În timp ce conflictele nerezolvate ale anului 1990, care au transformat Piața într-un loc memorial păreau să se evapore din conştiința publică, la începutul anului 2012 oamenii s-au adunat din nou acolo pentru a-şi striga nemulțumirile şi – deşi aparent doar pentru o perioadă scurtă – ei au recâştigat Piața ca un loc al expresiei libere şi al manifestării atitudinii civice. Cu un viitor încă neclar, cu perspectiva de a fi transformată într-o „menajerie” reglementată, controlată şi supravegheată, Piața Universității rămâne încă un loc cu o semnificație simbolică importantă, mai ales în contextul politic actual, din România dar nu numai.

Abordarea subiectului Pieței Universității într-o expoziție nu reprezintă atât de mult o îndepărtare de la locul acțiunii cât o oportunitate de a prezenta o multiplicitate de perspective prin care gestul artistic poate oferi grile mai puțin polarizante şi mai complexe de interpretare şi de evocare a Pieței. Astfel, aceasta nu este doar „kilometrul zero al democrației” sau un „punct zero” din care proteste sociale pot porni dar şi un spațiu în care să imaginăm noi relații între indivizi şi corpul social sau între cetățeni şi statul care îi reprezintă.
„Km. 0. Reprezentare şi repetiție a Pieței Universității” prezintă lucrări realizate ca reflecții asupra Pieței, documentații ale unor performance-uri realizate deja în Piață sau lucrări noi, realizate special pentru expoziție.În timpul vernisajului, între orele 19:30-20:30, în cadrul instalației ei „Nimic nu durează, dar nici nu trece”, Alexandra Pirici va realiza un performance împreună cu Bogdan Drăgănescu, Mădălina Dan, Jean Lorin Sterian, Vlad Basalici.

Participanți: Vlad Basalici, studioBASAR, Larisa Crunțeanu, Laurențiu Gâlmeanu, Bogdan Ghiu & Octav Avramescu & studenți ai Universității de Arte Bucureşti, Mihai Mihalcea, Dan Perjovschi, Vlad Petri, Alexandra Pirici, David Schwartz & Mihaela Michailov, Emanuel Vasiliu şi alții.
Design expoziție: Atelier Brut
Design grafic: Palier Design
Asistență expoziție: Julia Schulze
Expoziția va putea fi vizitată în luna decembrie 2012 pe bază de programare la adresa raluca.voinea@tranzit.org iar în perioada 8 ianuarie – 28 februarie 2013 va fi deschisă pentru public de joi până sâmbătă între orele 14:00-18:00.
O serie de conferințe, dezbateri şi alte evenimente vor însoți expoziția pe parcursul acesteia.

Curator: Raluca Voinea
Mulțumiri speciale: Eduard Constantin, Simion Constantin, Angelica Iacob, Daria Ghiu, Mădălina Ghiu, Anca Benera, Arnold Estefan, Alexandra Croitoru, Andreiana Mihail, Iulia Popovici, Ciprian Mureşan şi
echipei de renovare a tranzit.ro/ Bucureşti: Simion Constantin, Cristian Constantinescu, Pavel Drăgan, Viorel Iancu, Maricel Ionescu, Mircea Olaru, Mădălin Otoiu, Ioan Panait, Cornel Podosu, Ion Răduț, Adrian Sandu, Petre Sava, Sabin Tronaru, Cristian Voinea.

Expoziția „Km. 0” face parte din programul „Ficțiune, retorică şi fapte”, dezvoltat de tranzit.ro în 2012-2013.
Asociația tranzit.ro a fost înfiinţată în 2012 la inţiativa Fundaţiei ERSTE, devenind astfel a cincea membră a tranzit.org, o reţea de organizaţii independente, non-profit din Austria, Republica Cehă, Ungaria şi Republica Slovacă. http://www.tranzit.org/

tranzit.ro are particularitatea de a fi ea însăşi o reţea ce activează în trei spaţii permanente din oraşele Iaşi, Cluj şi Bucureşti. Printr-un spectru larg de activităţi, experimentînd diferite metodologii de lucru şi colaborare, tranzit.ro doreşte să se instituţionalizeze ca platformă inovatoare dedicată artei contemporane.

http://ro.tranzit.org/

---------------------------------------------------------

KM. 0. Representation and repetition of the University Square
30 November 2012 – 28 February 2013
tranzit.ro/ Bucureşti – Str. Gazelei nr. 44, sector 4, Bucureşti

tranzit.ro/ Bucureşti invites you on Friday, 30 November 2012 from 19:00h at the opening of the exhibition “Km. 0. Representation and repetition of the University Square”. The exhibition presents different reflections upon the University Square in Bucharest, seen as a “ground zero” of public space in Romania after 1989. While the unresolved conflicts of 1990, which had turned the Square into a memorial place seemed to vanish from public consciousness, in the beginning of 2012 people gathered there again to voice their discontent and – even if apparently only for a short time – they have regained the Square as a place of free expression and manifestation of civic attitude. With a future still unclear, with the perspective of being turned into a regulated, controlled and surveilled “menagerie”, the University Square remains still a place with an important symbolic significance, especially in the current political context, in Romania but not only.

Approaching the issue of the University Square in an exhibition is not so much a step back from the site of action as it is an opportunity to present a multiplicity of perspectives through which the artistic gesture can offer less polarising and more complex patterns of interpretation and remembering of the Square. Thus, this can be seen not only as the “kilometre zero of democracy” or a “ground zero” from which social protests can emerge, but also as a space in which to imagine new relations between individuals and the social body or between citizens and the state that represents them.
“Km. 0. Representation and repetition of the University Square” presents works realized as reflections upon the Square, documentations of performances already realized in the Square or new works, especially realized for the exhibition. During the opening, from 19:30h to 20:30h, as part of her installation “Nothing lasts but doesn’t pass either”, Alexandra Pirici will realize a performance together with Bogdan Drăgănescu, Mădălina Dan, Jean Lorin Sterian, Vlad Basalici.

Participants: Vlad Basalici, studioBASAR, Larisa Crunțeanu, Laurențiu Gâlmeanu, Bogdan Ghiu & Octav Avramescu & studenți ai Universității de Arte Bucureşti, Mihai Mihalcea, Dan Perjovschi, Vlad Petri, Alexandra Pirici, David Schwartz & Mihaela Michailov, Emanuel Vasiliu and others.
Exhibition design: Atelier Brut
Graphic design: Palier Design
Exhibition assistance: Julia Schulze
The exhibition can be visited during December 2012 by appointment, writing to: raluca.voinea@tranzit.org and between 8th of January and 28th of February 2013 it will be opened for the public from Thursday to Saturday, 14:00h-18:00h.
A series of debates, conferences and other events will accompany the exhibition throughout its duration.
Curator: Raluca Voinea

Special thanks to: Eduard Constantin, Simion Constantin, Angelica Iacob, Daria Ghiu, Mădălina Ghiu, Anca Benera, Arnold Estefan, Alexandra Croitoru, Andreiana Mihail, Iulia Popovici, Ciprian Mureşan and
to the team that renovated the space of tranzit.ro/ Bucureşti: Simion Constantin, Cristian Constantinescu, Pavel Drăgan, Viorel Iancu, Maricel Ionescu, Mircea Olaru, Mădălin Otoiu, Ioan Panait, Cornel Podosu, Ion Răduț, Adrian Sandu, Petre Sava, Sabin Tronaru, Cristian Voinea.

The exhibition “Km. 0” is part of the programme “Fiction, rhetoric and facts”, developed by tranzit.ro in 2012-2013.
Press information: office.ro@tranzit.org

tranzit.ro was founded in 2012 at the initiative of ERSTE Foundation, thus becoming the fifth member of tranzit.org, a network of independent, non-profit organisations from Austria, the Czech Republic, Hungary and the Slovak Republic.
http://www.tranzit.org/
tranzit.ro has the particularity of being itself a network activating in three permanent spaces in the cities of Iasi, Cluj and Bucharest. Through a wide range of activitites, experimenting with different working and collaboration methodologies, tranzit.ro wishes to establish itself as an innovative platform dedicated to contemporary art.
http://ro.tranzit.org/

Niciun comentariu: