Follow by Email

luni, 17 iunie 2013

Alexandru Rădvan "Epic" @ Anaid Art Gallery

Anaid Art Gallery – prezintă „Epic” semnată
Alexandru Rădvan

Miercuri, 19 iunie 2013, ora 19:30 va avea loc la ANAID ART GALLERY vernisajul expoziţiei „Epic” semnată Alexandru Rădvan, curator Diana Dochia. Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 19 iunie – 19 septembrie 2013.

Alexandru Rădvan este absolvent al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti şi asistent universitar în cadrul facultăţii de pictură al aceleaşi universităţi. Creaţia artistică şi expoziţională a lui Alexandru Rădvan depăşeşte un deceniu, timp în care artistul a fost prezent atât în galeriile şi muzeele din România, cât şi în galeriile şi muzeele din străinătate. Cu un program artistic extrem de coerent şi bine gândit, arta lui Alexandru Rădvan lasă urme adânci în conştiinţa şi memoria privitorului sau a colecţionarului de artă, lucrările sale fiind expuse în cadrul a numeroase expoziţii de grup internaţionale şi în cadrul expoziţiilor personale organizate cu perseverenţă de-a lungul anilor. Expoziţiile din Ungaria, Germania, Franţa, Luxemburg i-au prezentat lucrările alături de nume importante precum Andres Serrano, Georg Baselitz, Bill Viola etc.

Prezenţa lui Alexandru Rădvan în cadrul galeriei de artă contemporană Anaid Art Gallery este deja binecunoscută amatorilor şi profesioniştilor artei. Încă din 2005, Alexandru Rădvan este reprezentat de Anaid Art Gallery, fiind unul dintre cei mai importanţi artişti români ai generaţiei sale.

Expoziţia „Epic”, aşa cum mărturiseşte artistul „este despre Ulise şi despre mine, Alexandru Rădvan, despre legătura strânsă dintre noi. Pentru mine Ulise nu este un personaj mitologic, el chiar există, e viu şi trăieşte în mine încă de când eram copil şi mi se citea din cartea «Peripeţiile lui Ulise»”. Identificarea totală a artistului Alexandru Rădvan cu personajul Ulise dă naştere la o serie amplă de desene, reliefuri în ciment, picturi şi sculpturi de mari dimensiuni ce reliefează o odisee personală în care se oglindesc cu o obiectivitate relativă portretul fizic şi moral al personajelor, faptele lor şi relaţiile acestora cu mediul înconjurător. De data aceasta personajul ales de Alexandru Rădvan nu mai este supus unei chestionări permanente, unei hăcuiri continue, aşa cum declara: „Este pentru prima oară când îmi iubesc personajul. Nu am cu el o relaţie critică, polemică ci chiar face parte din viaţa mea cotidiană.”

Anaid Art Gallery vă invită să faceţi o incursiune în arta contemporană de luni până vineri între orele 11:00 – 19:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00.

Curator: Diana Dochia


English version


Anaid Art Gallery – presents “Epic” signed by
Alexandru Rădvan


Wednesday, 19th of June 2013, at 07:30 will take place at ANAID ART GALLERY the opening of the exhibition "Epic" signed by Alexandru Rădvan, curator Diana Dochia. The persons who are found of contemporary art will be able to visit de exhibition during 19th of June – 19th of September 2013.

Alexandru Rădvan is a graduate of National University of Arts in Bucharest and assistant professor within the faculty of painting at the same university. His artistic creation exceeds over a decade, during which the artist exhibited in Romanian galleries and museums as well as abroad. Having an extremely coherent and well designed artistic program, the art of Alexandru Rădvan excites the consciousness and memory of the viewer or art collector, his works being displayed in numerous international group exhibitions and solo shows that were unfailingly organized over the years. He exhibited in Hungary, Germany, France, and Luxembourg alongside well known artists as Andres Serrano, Georg Baselitz, Bill Viola etc.

Alexandru Rădvan’s presence at the contemporary art gallery Anaid Art Gallery is already known for the art lovers and professionals. Since 2005, Alexandru Rădvan is represented by Anaid Art Gallery, being one of the most important Romanian artists of his generation.

The exhibition “Epic”, as the artist confessed “is about Ulysses and I, Alexandru Rădvan, about the strong relation between us. For me, Ulysses is not a mythological character, he really exists, he is alive and lives in me since I was a child and I was being read from the book «The Adventures of Ulysses»”.

The total identification of the artist Alexandru Rădvan with the Ulysses character generates an ample series of drawings, cement reliefs, paintings and large size sculptures. They underline a personal odyssey which reflects the moral and physical portrait, their deeds and relations regarding the environment in a relative objectivity.

This time, the chosen character of Alexandru Rădvan is not the subject of a permanent questioning, a continuous hacking as he declared: “It is for the first time when I love my character. I don’t have a critique, a polemic relationship with him, he even makes part of my everyday life.”

Anaid Art Gallery invites you to make an incursion in contemporary art from Monday until Friday: 11:00 a.m. – 07:00 p.m. and Saturday: 10:00 a.m. – 06:00 p.m.

Curator: Diana Dochia

Niciun comentariu: