Follow by Email

sâmbătă, 5 martie 2011

Premiile UNITER

Premiile UNITER: candidaţi şi dispute

Nominalizările la Premiile Uniunii Teatrale din România (UNITER) provoacă discuţii din ziua în care sunt date publicităţii. Selecţia este în­totdeauna subiectivă, juriul asu­mân­du-şi alegerea, indiferent dacă unul dintre membri are păreri contrare. De marţi, de când s-au anunţat rezultatele comisiei de nominalizări, se tot vorbeşte, deschis şi pe ocolite, despre opţiunile "bătute în cuie". Sunt "câştigători" şi sunt "pierdanţi", deşi e vorba doar despre nominalizări.

Numirea membrilor primului juriu, cel de nominalizări, a fost făcută de data aceasta de Biroul Secţiei Române a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. Astfel, sunt "responsabile" Andreea Du­mi­tru, Doina Modola şi Ludmila Patlan­jo­glu, care au avut, cum se spune, "pâi­nea şi cuţitul". Premiile vor fi ­ho­tă­râte de o altă comisie (juriul final), în ziua în care va avea loc Gala Premiilor UNITER: 18 aprilie. Evenimentul se va desfăşura şi în acest an în Studioul 3 al Televiziunii Române.

Poate e formal, dar totuşi am în­cer­cat să aflăm opiniile celor trei cri­tici care au făcut selecţia din acest an. Ludmila Patlanjoglu susţine: "Nominalizările au încercat să evidenţieze momentele valorice de relief ale anului 2010. Un an teatral, care a evoluat între performanţă şi banalitate. În cadrul oferit de Regulament, alegerile juriului au reuşit acest lucru. Ca selecţioner, lansez un SOS pentru sănătatea şi vitalitatea Galei UNITER la viitoarele ediţii. Este necesar în­scri­erea în Regulament a unor noi sec­ţiuni, care să permită nomina­li­za­rea celor mai bune experimente, interferenţe, proiecte independente şi traduceri de teatru. Creaţiile tineri­lor şi ale maeştrilor, dinamica teatrului cer astăzi acest lucru".

Andreea Dumitru: "Eu îmi ima­ginez că nici un critic care îşi respectă pro­fesia şi colegii nu priveşte pre­zen­ţa sa în juriul de nominalizări ca o ocazie de a se erija într-un selecţioner sau director de festival, într-un redactor-şef de publicaţie teatrală şi, cu atât mai puţin, într-un serviciu de im­presariat artistic. Probabil că publica­rea listei de nominalizări îi ia prin sur­prindere de fiecare dată pe cei prea conectaţi la atmosfera propriu­lui anturaj teatral. Eu una cred că opţiunile juriului din care am făcut parte reflectă cu prisosinţă relieful unui an cu (nesperat de) multe spectacole viguroase, cu lecturi regizorale solide şi cu performanţe ac­to­ri­ceşti indiscutabile, cu debuturi remar­ca­­bile şi cu scenografii de valoare euro­peană (la această categorie, ce-i drept, surprizele, prin urmare, şi contestările încap mai greu, dar asta e deja o cu totul altă discuţie)".

Doina Modola: "Anul teatral 2010 mi s-a părut mai fast în comparaţie cu alţi ani. Găsesc că există o parte de spectacole exemplare, cum ar fi şi «Strigăte şi şoapte» de Andrei Şerban (Teatrul Maghiar din Cluj). Cred că acest spectacol este model de investi­ga­ţie a vieţii, a teatrului viu, model de pondere actoricească. În ceea ce pri­veşte stilul, mi s-a părut că este exem­plar ca modalitate postmoder­nă (...). Interesant e şi spectacolul «Di­neu cu proşti» (Teatrul Naţional din Bucureşti), pentru că a fost o de­mon­straţie actoricească excelentă, cu actori mari şi cu o repunere în drep­­turi a comicului autentic (...). Tea­trul de bulevard nu mai este o for­mă marginală, acum poate fi un reper, într-o perioadă de mare derută a gustului. Tot la Naţionalul bucureştean mi-au plăcut foarte mult actorii în «Livada de vişini»; simţi în acest spec­tacol că pe scenă există o stră­lu­ci­re artistică şi o pondere artistică. Tot aici, mi-a plăcut Ana Ciontea în «Ava­lanşa» (rol secundar) – prin stilul pa­radoxal de a juca răutatea. Mi-a plă­cut foarte mult Ofelia Popii (rol prin­cipal), prin metamorfozele pe care le are în cele şapte roluri din «Fe­lii» (Teatrul din Sibiu). Mi-au plă­cut Maia Morgenstern («Livada de vi­şini») şi Horaţiu Mălăele («Dineu cu proşti»), care sunt în formă foarte bună...". Doina Modola a ţinut să specifice faptul că anul teatral 2010 a fost, după părerea sa, un an dinamic, exemplificând în zona regiei cu patru spectacole montate de Radu Afrim în diferite teatre. Pe acest creator criticul îl găseşte "într-o formă creatoare neobişnuită", pentru că cele patru spectacole realizate de el pe care ea le-a văzut "sunt patru struc­turi scenice deosebite unele de al­tele, cu nişte opţiuni repertoriale din dramaturgia cea mai nouă". "Este un regizor în formă, foarte viu, dar nu a ieşit la vot...", a spus Modola.

Pentru ce a pledat juriul...
La categoria Cel mai bun spectacol au intrat: "Livada de vişini" (foto sus), regia Felix Alexa, de la TNB (aceas­tă montare aduce nominalizare Maiei Morgenstern – rol principal feminin, lui Marius Manole – rol principal masculin şi lui Conrad Mihai Mericoffer – debut); "Strigăte şi şoapte", regia Andrei Şer­ban, şi "Le­on­ce şi Lena", regia Gabor Tompa, pro­ducţii ale Teatrului Ma­ghiar de Stat din Cluj-Napoca. Nici Felix Ale­xa şi nici Gabor Tompa nu se regăsesc la cate­go­ria Cel mai bun regizor, la care au fost "alineaţi" Lazslo Bocsardi, pentru "Neguţătorul din Ve­ne­ţia" (Tea-trul Maghiar "Tamasi Aron" din Sf. Gheorghe), Ale­xan­dru Dabi­ja, pentru "O noapte furtunoasă" (Tea­trul Na­ţional din Iaşi), şi Andrei Şer­ban (fo­to stânga), pentru "Strigăte şi şoapte".

La Cea mai bună actriţă au mai fost nominalizate Ofelia Popii (foto jos) – "Fe­lii" şi Petronela Grigorescu ("O noap­te furtunoasă" – Naţionalul ie­şean), iar la Cel mai bun actor au mai fost "preferaţi" Horaţiu Mălăele (foto dreapta) – "Di­neu cu proşti" şi Zsolt Bogdán ("Strigăte şi şoapte").

La "rol secundar feminin" le regă­sim pe actriţele Ana Ciontea ("Ava­lan­şa"), Claudia Ieremia ("În vizi­tă" – Naţionalul timişorean) şi Virginia Itta Marcu ("Puterea obişnuinţei" – Teatrul din Braşov), iar la "rol secundar masculin" au fost nominalizaţi Dragoş Huluba ("Cântăreaţa Cheală" – Teatrul de Comedie), Andi Vas­lu­ia­nu ("Pescăruşul" – Teatrul "Toma Ca­ragiu" din Ploieşti) şi Gábor Viola ("Leonce şi Lena" – Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca).

Pentru Cel mai bun scenograf au devenit concurenţi Carmencita Brojboiu ("Leonce şi Lena"), Dragoş Buhagiar ("Shaking Shakespeare" – Teatrul German din Timişoara) şi Adriana Grand ("Iunie" – Teatrul Naţional din Târgu-Mureş).

La Debut mai sunt nominalizaţi Vlad Cristache ("Peer Gynt" – Tea­trul din Brăila) şi Alexandru Mâz­gă­rea­nu ("Funcţionarii" – Teatrul Me­tro­polis).

de MARIA SARBU

Foto: Iakab Aniko
Foto: Mihaela Marin

sursa

Niciun comentariu: