Follow by Email

duminică, 23 iunie 2013

ART HUB CALL 4 Projects

În perioada 1 iulie – 31 august anul curent ART HUB deschide spațiul pentru lucru persoanelor interesate după cum urmează:

CALL 4 Projects

ART HUB oferă GRATUIT spațiu de repetiții și lucru per proiect în limita disponibilității pentru proiecte de teatru, dans contemporan, performance, manifestări pluridisciplinare.
Cei interesați pot aplica scriind un email la adresa arte.contemporane@gmail.com furnizând următoarele informații:
- Titlul proiectului
- Tipul proiectului
- Autorul/autorii proiectului
- Durata estimată pentru care se solicită spațiul
- Descrierea pe scurt a proiectului, impact etc.
- Eventualele beneficii pe care ART HUB le poate primi în urma colaborării.
În funcție de numărul de persoane implicat în desfășurarea proiectului și durata șederii în spațiu se poate percepe o taxă modică destinată acoperirii cheltuielilor cu consumabilele: (5-10 lei/persoană/lună).

Perioadele de disponibilitate sunt în general dimineața și în timpul zilei.

CALL 4 EVENT MANAGERS

ART HUB caută manageri de eveniment cultural/artistic cu care să colaboreze în regim de parteneriat.

Managerul de eveniment trebuie să propună conceptul și structura evenimentului, ulterior ocupându-se de organizarea lui. ART HUB pune la dispoziția managerilor spațiul de desfășurare, logistica, parteneriatele de presă existente și structura de lucru.

Condițiile colaborării vor fi stabilite în urma unei discuții preliminare.

Toți cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție în care să menționeze experiența de lucru pe proiect artistic, și câteva date despre evenimentele pe care doresc să le organizeze:

- Tipul evenimentului

- Valoarea adăugată, cu ce vine nou evenimentul, artiștii implicați (succint)

- Public țintă și metode de marketare (succint)

- Sustenabilitatea financiară a proiectului propus, surse de finanțare, atragere de venituri.

OFERTĂ SPAȚIU EVENIMENTE, ATELIERE, CURSURI

În limita timpului disponibil și cu programare prealabilă ART HUB pune la dispoziția artiștilor, managerilor culturali, ONG-urilor și chiar companiilor, spațiu indoor pentru organizarea de evenimente artistice sau conexe, cursuri și ateliere.
În funcție de profilul evenimentului, durata evenimentului și numărul de camere utilizat, taxa percepută de ART HUB pentru închirierea spațiului poate să varieze de la zero la 440 de lei pe zi după cum urmează:

- NU se vor percepe taxe pentru proiecte/evenimente cu caracter non profit, caritabil, cu implicare socială.

- Pentru cursuri, ateliere, târguri și alte manifestări la care organizatorii taie bilet la intrare publicului sau subînchiriază la rândul lor spațiile către artiști/artizani se va negocia fie un procent din încasări fie o chirie fixă care nu va depăși 440 de lei pe zi pentru tot spațiul.

- Pentru evenimente corporate, evenimente sponsorizate de o corporație sau susținute politic/guvernamental chiria va fi negociată în funcție de tipul proiectului.

Pentru a obține o ofertă concretă vă rugăm scrieți un email în care solicitați spațiu pentru proiectul dvs. la email arte.contemporane@gmail.com menționând datele preconizate, tipul evenimentului și câteva informații despre eveniment și organizator + date de contact.
 

Niciun comentariu: