Follow by Email

miercuri, 2 octombrie 2013

AFLUENȚA CLASEI MUNCITOARE DE LA DIFERENȚIERE LA COLECTIVISM (DESPRE MODĂ ȘI POLITICA ESTETICII)@PAVILION

AFLUENȚA CLASEI MUNCITOARE DE LA DIFERENȚIERE LA COLECTIVISM (DESPRE MODĂ ȘI POLITICA ESTETICII)

EXPOZIȚIE
10 octombrie 2013 - 14 februarie 2014
@PAVILION | center for contemporary art & culture | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
www.pavilioncenter.ro

DESCHIDEREA
Joi 10 octombrie 2013, ora 19.00
Urmată de un eveniment Reforma, în curte, ora 22.00.
(https://www.facebook.com/events/654613527896521/)

Curator: Răzvan Ion

Participanți: Marina Albu (RO), Maria Balea (RO), Cosmin Grădinariu (RO), Gergő Horváth (RO), Vladislav Mamyshev(RU), Radu Nițescu (RO), Adrian Paci (AL), Corneliu Porumboiu (RO), Andu Simion (RO), Felix Gonzales Torres (USA), Wu Tsang (USA)

“Mecanismul prin care consumul este stimulat este de multe ori recunoscut ca „modă” sau, conceptual, drept „învechire preprogramată”. Definiții ale consumerismului de după cel de-al Doilea Război Mondial au evidențiat „fetişizarea” consumului, manipularea ideologică a consumatorului și proliferarea nevoilor. Dar se poate argumenta că acest consumerism este un efect al instabilității capitalismului, precum şi al expansiunii lui, iar moda este un teren pe care s-au conturat noi forme de luptă între clase. Moda este un obicei, o deprindere colectivă.

O istorie a nostalgiei nu este încă scrisă, dar această relație la timpul trecut a conștiinței cu comportamentul explică o diferență crucială. Trecutul este evocat nostalgic ca un timp al inocenței și al trăirilor modeste. În trecut cineva era realmente în viață numai dacă era capabil să dea sens trecutului; astfel confuzia prezentului ar putea fi facilitată. Acesta este adevărul prin retrospecție. Terapia psihanalitică vine din acest simț al nostalgiei victoriene, la fel ca și cultul modern al tinereții – cult care determină fetișizarea produsului de consum, raportarea la publicațiile comerciale de modă, dorința de a te face mai dorit, diferențiindu-te de cel de care, în teoria egalitaristă, nu ar fi necesar să te distanțezi prin posesia de bunuri.

(Fragment din: Răzvan Ion, “Afluența clasei muncitoare de la diferențiere la colectivism”, 2013)

Expoziție susținută de
PAVILION - journal for politics and culture
www.pavilionjournal.org
REFORMA
www.re-forma.ro
BUCHAREST BIENNALE
www.bucharestbiennale.org

Muțumiri artiștilor care au acceptat să participe în expoziție, precum și Eugen Rădescu, Andreea Pătru, Alexandra Enache, Anca Nuță, Michael Clifton/Clifton Benevento Gallery New York, Elena Selina/XL Gallery Moscow, John Connelly/Felix Gonzalez-Torres Foundation, Andrei Alexandrescu, Florin Oslobanu, Andrei Crăciun.

Imagine: Still from Wu Tsang, Wildness, film, 75 min., 2012. Courtesy of the artist and Clifton Benedeto New York.

---

AFFLUENCE OF THE WORKING CLASS FROM DIFFERENTIATION TO COLLECTIVISM (ON FASHION AND POLITICS OF AESTHETICS)

EXHIBITION
October 10, 2013 - February 14, 2014
@PAVILION | center for contemporary art & culture | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
www.pavilioncenter.ro

OPENING
Thursday, October 10, 2013, 19.00 hours
Followed by a special event organized by Reforma, in the courtyard, 22.00 hours.

Curator: Răzvan Ion

Participanți: Marina Albu (RO), Maria Balea (RO), Cosmin Grădinariu (RO), Gergő Horváth (RO), Vladislav Mamyshev(RU), Radu Nițescu (RO), Adrian Paci (AL), Corneliu Porumboiu (RO), Andu Simion (RO), Felix Gonzales Torres (USA), Wu Tsang (USA)

“The mechanism through which consumption is stimulated has often been acknowledged as ”fashion” or, more conceptually, as ”preprogrammed obsolescence“. The definitions given to consumerism after the Second World War have distinguished ”fetishization“ of consumption, ideological manipulation of the consumer, and rapid increase of human needs. One can argue that this consumerism is an effect of the instability of capitalism and, concurrently, of its expansion, while fashion is a battlefield for the emerging new forms of interclass struggles. Fashion is a habit, a collective habit.

A history of nostalgia has yet to be written, but this past tense relation of behavior with consciousness explains a crucial distinction. The past is nostalgically remembered as a time of innocence and modest experiences. In the past one was truly alive only if one was able to give a meaning to the past; hence the confusion of the present could be facilitated. This is the truth through retrospection. Psychoanalytic therapy arises from this sense of Victorian nostalgia, as well as the modern youth cult. The modern youth cult establishes the fetishization of the consumer good, the permanent resort to the commercial fashion magazines, the wish to become more desirable, while differentiating from those one should not distance through the possession of goods, according to the egalitarian theory.”

(Extras from: Răzvan Ion, “Affluence of the working class from differentiation to collectivism”)

Supported by
PAVILION - journal for politics and culture www.pavilionjournal.org
REFORMA
www.re-forma.ro
BUCHAREST BIENNALE
www.bucharestbiennale.org

Special thanks to all artists for being part of the project and to Eugen Rădescu, Andreea Pătru, Alexandra Enache, Anca Nuță, Michael Clifton/Clifton Benevento Gallery New York, Elena Selina/XL Gallery Moscow, John Connelly/Felix Gonzalez-Torres Foundation, Andrei Alexandrescu, Florin Oslobanu, Andrei Crăciun.

Image: Still from Wu Tsang, Wildness, film, 75 min., 2012. Courtesy of the artist and Clifton Benedeto New York.


sursa: https://www.facebook.com/events/482650058491905/?ref_newsfeed_story_type=regular

Niciun comentariu: